ETYKIETA

Etykieta zajęć, warsztatów, plenerów
1. Harmonogram ustalany jest przed wydarzeniem. Dla uczestnika zarezerwowany jest ustalony czas.

2. Standardowe zajęcia / warsztaty artystyczne trwają 2 godziny akademickie (90 min). Czas trwania niektórych zajęć może być inny – jest to wówczas wskazane w informacji o usłudze.

2.1. Standardowe zajęcia / warsztaty artystyczne składają się z dwóch części (o ile nie określono inaczej). Jedna część przeznaczona jest na aktywne omówienie tematu i zadań, druga – na realizację zadań. Jeśli uczestnik nie zdążył wykonać zadań, może je zakończyć samodzielnie, a wyniki przedstawić do omówienia na kolejnym zarezerwowanym zajęciu.

3. W przypadku spóźnienia czas nie ulega przedłużeniu.

4. W przypadku niestawienia się na wydarzenie i(lub) nie skorzystania z usługi, określonej w bilecie i(lub) fakturze, pieniądze nie zostaną zwrócone. Bilety i kupony nie podlegają wymianie ani zwrotowi.

5. Podczas zdalnego zajęcia / konsultacji można korzystać z różnych metod kontaktu (telefon, e-mail, portale społecznościowe itp.). W przypadku wystąpienia problemów z komunikacją, jeden środek komunikacji można zastąpić innym. W przypadku braku możliwości przesłania informacji, wysłanie może nastąpić poza zajęciem.

6. Rezerwując zdalne zajęcie / konsultację, należy podać numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, które będą wykorzystywane do komunikacji w trakcie zajęcia / konsultacji.

7. Fotografowanie, filmowanie i nagrywanie dźwięku jest zabronione, za wyjątkiem przypadków, kiedy na to zostało udzielone pozwolenie.